Announcement
 • Chairman, Dr. Vikrambhai's visit near your city... April 14 - San Francisco area - California (Samir Patel: 650-395-7219)
 • April 20 - Kaajal Oza Vaidya - Calgary/ Alberta (Jayshree Patel: 403-618-2017)
 • April 21 - Kaajal Oza Vaidya - Edmonton/ Alberta (Dhaval Shah: 780-242-3616)
 • April 22 - Kaajal Oza Vaidya - Regina/ Saskatchewan (Ashok Patel: 780-893-2700)
 • April 27 - Kaajal Oza Vaidya - St. Louis-MO (Prasand Patel 314-495-8686)
 • April 28 - Kaajal Oza Vaidya - Houston/ Texas (Nina Desai: 713-446-7962)
 • April 29 - Phoenix / Arizona - (Niyanta Patel: 480-586-1602)
 • April 30 - Pittsburgh-PA (Kirit Shah: 412-203-3414)
 • May 2nd - Kaajal Oza Vaidya - Cincinnati, OH (Kirit Patel: 765-977-2500)
 • May 3rd - Dayton, OH (Kirit Patel: 765-977-2500)
 • May 4th - Kaajal Oza Vaidya - New Jersey (Bharat Patel: 908-812-3420)
 • May 5th - Chicago, IL (Manhar Parikh: 847-452-5242)
 • May 6th to 8th - New York & New Jersey area (Dr.Yogendra Patel: 718-877-8774)

Contact

From India

Inquiries about hospitals & bookings at Atithi Mandir

+91-2668-265300 (Main)

+91-2668-268005 (Emergency)

+91-2668-268048


Inquiries about Vanprastha Mandir, Bhagini Mandir, Parivar Mandir, 2 schools & visiting Ashram:

Mr. Sunil Solanki

Please call during daytime only
(7AM-7PM India time).

Cyprus

Krishnakant Mehta
357-22-35-1411
357-99-56-0598

Dubai

Mukesh Shah
00971-4-3525294

Gautam B Patel
00971-4-3669282

Bharat Shah
00971-4-5521076

Muscat

Bharat Asher
00968-713269

Nairobi

Prakash Patel
00254-7–22512052

Leela S Patel
00254-2-581695


Canada

(Eastern Canada including Toronto)

Gitubhai Parikh
+1-905-887–1931
+1-416-722–1365

(Western Canada - British Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba)

Chandrakant Lad
+1-403-282-2725

England

(Eastern Canada including Toronto)

Gopal Popat
+44-208-241-4265

Ajay Dahyabhai Patel
+44-208-902-5518

Kantibhai P. Unnadat
+44-116-266-7050

Deepak R. Shah
+44-780-870–6956

Japan

Shailesh Jayantilal Shah
+81-78-22222-74
+81-90-327804-58


USA

Directors of MUNI SEVA CHARITABLE FOUNDATION (MSCF)

Kirit Patel, Dayton OH
765-977-2500

Bina Patel, Houston TX
713-516-4515

Samir Patel, San Francisco, CA
650-428-0817

Dr. Yogendra Patel, Statan Island, NY
718-877-9774

Hemant Patel, MSA, Goraj
+91-98-79110671

Manhar Parikh
847-895-0640

Nitin Patel
937-414-0686

USA

Advisory Members of MSCF

Dr. Yogendra Shah, Columbus OH
330-268-9839

Dr. Bansi Shah, Winston Salem, NC
336-768-7945

Bharat Patel, New Jersey
732-390-5770

Ashok Thakkar, Detroit, MI
586-254-8663

Naresh Patel, Columbus OH
614-774-8795

Kalpesh Patel
513-348-9052